Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται σε ασθενείς που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και συνεπώς εξασφαλίζουν ταυτότητα νοσηλείας από το Υπουργείο Υγείας με τους ίδιους όρους όπως στα κρατικά νοσηλευτήρια.

 

  • Καρκινοπαθείς και ασθενείς με κακοήθη νόσο του αίματος δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τη συγκεκριμένη νόσο ως δικαιούχοι, εφόσον το ετήσιο εισόδημα της οικογένειάς τους δεν υπερβαίνει τις €150.000.
  • Καμιά παροχή χορηγείται σε πρόσωπο εκτός εάν αυτό:
    • έχει καταβάλει εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τρία συνολικά έτη, και
    • κατά την ημερομηνία που αιτείται παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει υποβάλει φορολογική δήλωση (εξαιρούνται πρόσωπα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής τέτοιας δήλωσης).

Από τις ανωτέρω προϋποθέσεις εξαιρούνται μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων οι οποίες ορίζονται στο Νόμο.

 

Ασθενείς που δεν καλύπτονται και δεν έχουν έγκυρη ταυτότητα νοσηλείας, πληρώνουν ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν, π.χ. για κάθε επίσκεψη στον ιατρό, διαγνωστική εξέταση, θεραπεία κλπ. Οι χρεώσεις καθορίζονται με βάση τα τέλη χρεώσεων του Κέντρου.

Αν έχετε κάλυψη από κάποιο ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή από ασφαλιστική εταιρεία, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το τμήμα υποδοχής.