ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ | Ογκολογικο Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

logo

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Διατήρηση της Διαπίστευσης από την CHKS και της Πιστοποίησης κατά ISO

Το Κέντρο κατέχει διαπίστευση από τον Βρετανικό Οργανισμό Διαπίστευσης/Πιστοποίησης, CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems), σύμφωνα με τα εξειδικευμένα πρότυπα που εκδίδει ο CHKS τα οποία αφορούν τις δραστηριότητες και λειτουργίες Ιατρικών Ιδρυμάτων και Νοσηλευτηρίων καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001.

Τον Απρίλιο 2019 διενεργήθηκε ο ανά τριετία έλεγχος από τον οργανισμό διαπίστευσης CHKS και ως αποτέλεσμα το Κέντρο διατήρησε τη διαπίστευση η οποία έχει ισχύ μέχρι τον Απρίλιο 2022 καθώς ανανέωσε ταυτόχρονα και την πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001. 

Τον Απρίλιο 2019 διενεργήθηκε ο ανά τριετία έλεγχος από τον οργανισμό διαπίστευσης CHKS και τον Απρίλιο 2020 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ετήσια επιθεώρηση.

Το Κέντρο διατηρεί την διαπίστευση από το 2007. Είναι το πρώτο νοσηλευτήριο σε Ελλάδα και Κύπρο που εξασφάλισε τέτοια διαπίστευση.