ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ‘ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ’ | Ογκολογικο Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Από το Μάρτιο του 2017, το ίδρυμα Λεβέντη χρηματοδοτεί την ανάπτυξη Μονάδας Κλινικών Μελετών στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. Είναι η πρώτη φορά όπου υπάρχουν συντονισμένες και μεθοδικές προσπάθειες για την προώθηση και υλοποίηση μιας τέτοιας πρωτοπόρου ιδέας.

 

Σκοπεύουμε στη διενέργεια πρώιμων κλινικών μελετών, όπου στόχος είναι η εύρεση της ασφαλούς δόσης αντικαρκινικών ουσιών που χορηγούνται για πρώτη φορά σε άνθρωπο, η μελέτη του μεταβολισμού της ουσίας από το ανθρώπινο σώμα, η εξακρίβωση της επίδρασής της στον ανθρώπινο οργανισμό και τέλος η αποτελεσματικότητά της στον έλεγχο της νόσου. 

 

Ασθενείς οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τις συμβατικές θεραπευτικές επιλογές για τη νόσο τους, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες θεραπείες που στοχεύουν επιλεκτικά μοριακά μονοπάτια στον καρκίνο. Συνεπώς οι ασθενείς που συμμετέχουν σε τέτοιες μελέτες θα έχουν πρόσβαση σε φάρμακα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από το εθνικό σύστημα υγείας και ως εκ τούτου αυξάνονται οι θεραπευτικές επιλογές τους.