Δρ. Νίκος Κατωδρύτης | Ογκολογικο Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Nicos Katodrytis

Δρ. Νίκος Κατωδρύτης

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

nicos.katodritis@bococ.org.cy

 

Γραμματέας: Φρόσω Ζίττη

froso.zitti@bococ.org.cy

Τηλέφωνο: 22847408

Φαξ: 22841483

 
 
Ιατρική σχολή
  • Πανεπιστήμιο Wuerzburg, Γερμανία (1981-1984)
  • Πανεπιστήμιο Goettingen, Γερμανία (1984-1988)
  • Αναγνώριση πτυχίου, Ελλάδα (1988)
Ειδικότητα
  • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: - Πανεπιστημιακή Κλινική Goettingen, Γερμανία (1989-1994)
Τίτλοι Ειδικότητας
  • Γερμανία: - Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία (1994)
  • Κύπρος: - Ακτινοθεραπεία (1995)
Άλλοι Τίτλοι
Διδάκτωρ της Ιατρικής Πανεπιστημίου Goettingen, Γερμανία (1990)
 
Κλινικά και Ερευνητικά Εξειδικευμένα Ενδιαφέροντα
Καρκίνος κεφαλής-τραχήλου, καρκίνος πνεύμονος, καρκίνος δέρματος, σαρκώματα
 
Συμμετοχή σε Διεθνείς Επιστημονικές Οργανώσεις
  • Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου
  • Γερμανική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ( DEGRO )
  • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Θεραπευτικής Ακτινολογίας και Ογκολογίας ( ESTRO )
  • Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας