ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | Ογκολογικο Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Από την 1η Ιουνίου 2019 που ξεκίνησε η 1η φάση του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), το Κέντρο συμμορφώθηκε με τις  πρόνοιες του ΓεΣΥ για όλες τις υπηρεσίες της 1ης φάσης. Από την 1η Σεπτέμβριου 2020, το Κέντρο εντάχθηκε και στη 2η φάση του ΓεΣΥ.

 

Ασθενείς που δεν καλύπτονται, πληρώνουν ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν, π.χ. για κάθε επίσκεψη στον ιατρό, διαγνωστική εξέταση, θεραπεία κλπ.  Οι χρεώσεις καθορίζονται με βάση τα τέλη χρεώσεων του Κέντρου. 

 

Από τις ανωτέρω προϋποθέσεις εξαιρούνται μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων οι οποίες ορίζονται στον Νόμο.

 

Αν έχετε κάλυψη από κάποιο ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή από ασφαλιστική εταιρεία, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το τμήμα υποδοχής.