Βοηθός Φαρμακείου

Job Title

Βοηθός Φαρμακείου

Department

Φαρμακείο

Job type

Πλήρης απασχόληση

Need Help?

Comments / Notes

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση έκτακτης θέσης Βοηθού Φαρμακείου (ορισμένου χρόνου).

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σχετικά με τις προαναφερόμενες διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ηλεκτρονικά: hr@bococ.org.cy ή τηλεφωνικώς: +357 22847314/302 και ώρες 08:00-16:30  (Δευτέρα-Παρασκευή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024

Job Details

Νοσηλευτής/τρια (Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου)

Job Title

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Department

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Job type

Πλήρης απασχόληση

Need Help?

Comments / Notes

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Νοσηλευτή/τριας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Πλήρης κείμενο προκήρυξης: https://bit.ly/3VZlosg 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες από την κα Άρτεμις Τσιβιτανίδου, Τομεάρχη Νοσηλεύτρια, αριθμός τηλ. 22847471 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024

Job Details

Βοηθός Θαλάμου

Job Title

Βοηθός Θαλάμου

Department

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Job type

Πλήρης απασχόληση

Need Help?

Comments / Notes

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Βοηθού Θαλάμου/Τμήματος

 

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες από την κα Άρτεμις Τσιβιτανίδου, Τομεάρχη Νοσηλεύτρια, αριθμός τηλ. 22847471 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1η Ιουλίου 2024

 

Job Details