Τεχνολόγος Ακτινοδιαγνωστικής (θέση ορισμένου χρόνου)

Job Title

Τεχνολόγος Ακτινοδιαγνωστικής (θέση ορισμένου χρόνου)

Department

Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας

Job type

Πλήρης απασχόληση

Need Help?

Comments / Notes

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση έκτακτης θέσης Τεχνολόγου Ακτινοδιαγνωστικής με σύμβαση εργασίας έξι (6) μηνών.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σχετικά με τις προαναφερόμενες διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ηλεκτρονικά: hr@bococ.org.cy ή τηλεφωνικώς: +357 22847314/302 και ώρες 08:00-16:30 (Δευτέρα-Παρασκευή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

 

 

Job Details

Βοηθός Φαρμακείου

Job Title

Βοηθός Φαρμακείου

Department

Φαρμακείο

Job type

Πλήρης απασχόληση

Need Help?

Comments / Notes

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση έκτακτης θέσης Βοηθού Φαρμακείου με σύμβαση εργασίας έξι (6) μηνών.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σχετικά με τις προαναφερόμενες διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ηλεκτρονικά: hr@bococ.org.cy ή τηλεφωνικώς: +357 22847314/302 και ώρες 08:00-16:30  (Δευτέρα-Παρασκευή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024

Job Details