Σημείωση

Δέσμευση του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την παροχή ίσων ευκαιριών

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου αποτελεί οργανισμό ίσων ευκαιριών, προάγοντας την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, πολιτικών πεποιθήσεων και οικογενειακής κατάστασης.

Η προαγωγή της ίσης μεταχείρισης των μελών ή εν δυνάμει μελών του προσωπικού, εκφράζεται σε όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας του Κέντρου και ειδικότερα σε ότι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτισή και τις ευκαιρίες ανέλιξης.

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου έχει πιστοποιηθεί ως «Εργοδότης Ισότητας» από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Job Title

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Department

Λειτουργικές Υπηρεσίες

Job type

Πλήρης απασχόληση

Need Help?

Comments / Notes

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Γραμματέα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Κυρία Έλενα Γαβριήλ (Γραμματειακή Λειτουργός) Αρ. Τηλεφώνου: 22847416

Κύριο Χρυσοβαλάντη Κύρκου (Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού), Αρ. Τηλεφώνου: 22847314

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Job Details