Σημείωση

Δέσμευση του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την παροχή ίσων ευκαιριών

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου αποτελεί οργανισμό ίσων ευκαιριών, προάγοντας την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, πολιτικών πεποιθήσεων και οικογενειακής κατάστασης.

Η προαγωγή της ίσης μεταχείρισης των μελών ή εν δυνάμει μελών του προσωπικού, εκφράζεται σε όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας του Κέντρου και ειδικότερα σε ότι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτισή και τις ευκαιρίες ανέλιξης.

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου έχει πιστοποιηθεί ως «Εργοδότης Ισότητας» από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας

ΙΑΤΡΟI ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟI

Job Title

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Department

Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας

Job type

Πλήρης απασχόληση

Need Help?

Comments / Notes

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο θέσεων Ιατρών Ακτινολόγων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Δρ Χλόη Συμεωνίδου (Διευθύντρια Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας., email chloe.symeonidou@bococ.org.cy

Κύριο Πάνο Εργατούδη (Γενικός Διευθυντής), email: Panos.Ergatoudes@bococ.org.cy

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 28 Μαΐου 2024

 

Job Details

Λειτουργός Ασφάλειας, Υγείας και Ποιότητας

Job Title

Λειτουργός Ασφάλειας, Υγείας και Ποιότητας

Department

Διοίκηση

Job type

Πλήρης απασχόληση

Need Help?

Comments / Notes

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Λειτουργού Ασφάλειας, Υγείας και Ποιότητας

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Κυρία Κάλια Δημητρίου, Επιχειρησιακή Διευθύντρια, Αρ. τηλ. 22847315 Κύριο Χρυσοβαλάντη Κύρκου, Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού, Αρ. τηλ. 22847314

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 9 Ιουνίου 2024

Job Details