Στο Ογκολογικό Κέντρο, εδώ και αρκετά χρόνια, γίνονται συναντήσεις των πολυθεματικών ομάδων (ογκολογικά συμβούλια) για τις πλείστες κακοήθειες. Ονομάζονται πολυθεματικές ομάδες (Multi Disciplinary Teams - MDTs) διότι σε αυτά παρακάθονται πέραν των ογκολόγων, χειρουργοί, πλαστικοί χειρουργοί, ιστοπαθολόγοι και ακτινοδιαγνώστες. Σε εβδομαδιαία βάση γίνονται συναντήσεις για τους συχνότερους καρκίνους όπως τον καρκίνο του μαστού, του γαστρεντερικού συστήματος, του πνεύμονα, του ουρολογικού καρκίνου, σαρκωμάτων, αλλά και πιο αραιές συναντήσεις για σχεδόν όλες τις άλλες κακοήθειες. Οι αποφάσεις των ογκολογικών συμβουλίων καταγράφονται στα πρακτικά και καθορίζεται η πορεία του ασθενούς.

Σε πάρα πολλές μορφές καρκίνου παρατηρείται βελτίωση των αποτελεσμάτων στο θέμα της επιβίωσης και αυτό οφείλεται κυρίως στην καλυτέρευση της γνώσης γύρω από τη βιολογική συμπεριφορά του νοσήματος, η οποία οδήγησε σε επαναστατικές θεραπείες.

Ποιος αποφασίζει και ποιος καθορίζει τις θεραπείες αυτές; Είναι ο θεράπων ιατρός, ο μόνος υπεύθυνος και ο κύριος καθοδηγητής;
Παραδοσιακά, η φροντίδα του ασθενή με καρκίνο γινόταν από ένα και μόνο ιατρό, ο οποίος παρέπεμπε τον ασθενή όπου και εάν χρειαζόταν. Οι πολυθεματικές ομάδες ήρθαν για να οργανώσουν την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ειδικών και να μειώσουν την ταλαιπωρία και το άγχος του ασθενή και διέπονται από τους πιο κάτω κανόνες λειτουργίας:

  • Γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως εβδομαδιαία.
  • Συζητούνται διεξοδικά όλα τα νέα περιστατικά καρκίνου, και γίνεται ανασκόπηση της κλινικής, ακτινολογικής και ιστοπαθολογικής διάγνωσης.
  • Γίνεται επαρκής προετοιμασία για την παρουσίαση του περιστατικού.
  • Υπάρχουν αρχειοθετημένες οι αποφάσεις της ομάδας για τον ασθενή.
  • Το περιστατικό επανέρχεται για συζήτηση εφόσον υπάρξουν αλλαγές κατά την πορεία της νόσου.


Από πολλές μελέτες και αναλύσεις, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται ότι μέσα από την πολυθεματική ομάδα αλλάζει ο χειρισμός  και η θεραπεία τουλάχιστον στο 1/5 των ασθενών, π.χ. απόφαση για λήψη ή όχι χημειοθεραπείας, με  αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση της επιβίωσης. Όλες οι μελέτες γύρω από τη χρήση της πολυθεματικής ομάδας δείχνουν καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς και βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Τα συμβούλια αυτά είναι πλέον καθιερωμένα στα πλείστα ογκολογικά κέντρα.

Τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει καθιερωθεί ο ρόλος των πολυθεματικών ομάδων ή ογκολογικών συμβουλίων. Μετά τη γνωμάτευση των Κάλμαν και Χάιν (Calman-Heine report) για την οργάνωση των ογκολογικών υπηρεσιών, θεσμοθετήθηκε το ογκολογικό συμβούλιο. Πολυθεματικές ομάδες γίνονται για κάθε τύπο καρκίνου και σε αυτές παρακάθονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι γύρω από τον ασθενή, οι οποίοι είναι ειδικοί στο πεδίο τους.  Συμμετέχουν χειρουργοί, παθολόγοι ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι, ακτινολόγοι, ιστοπαθολόγοι, εξειδικευμένες νοσηλεύτριες και πολλοί άλλοι όπως διαιτολόγοι, λογοθεραπευτές, οι οποίοι συνεισφέρουν στην καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας. Υπάρχουν μόνιμα και μη μόνιμα μέλη και υπάρχει συνήθως ένας ιατρός υπεύθυνος για την οργάνωσή τους. Τα ογκολογικά συμβούλια, μετά από 20 χρόνια από την πρώτη εμφάνισή τους, είναι πλέον θεσμοθετημένα και υπάρχουν ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή τους.

Τα πιο κάτω ογκολογικά συμβούλια λειτουργούν στο Ογκολογικό Κέντρο:

Καρκίνος Μαστού

Ημέρα: Τρίτη και Πέμπτη

Ώρα:  08:00 - 10:00 Τρίτη

          14:00 - 16:00 Πέμπτη

Τηλ.:   22847413

Εmail: Breastmdt@bococ.org.cy

Θωρακικές κακοήθειες/Καρκίνος Πνεύμονα

Ημέρα: Πέμπτη

Ώρα: 13:30 - 16:00

Τηλ.: 22847412

Εmail: Lungmdt@bococ.org.cy  

Όγκοι Γαστρεντερικού Συστήματος

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα: 08:00 - 10:00

Τηλ.: 22847413

Email: GImdt@bococ.org.cy /

          thekla.costa@bococ.org.cy

Ουρολογικός Καρκίνος

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα: 14:30 - 16:00

Τηλ.: 22847412

Εmail:  sofia.charalambous@bococ.org.cy

Όγκοι Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 08:00 - 10:00

Tel.: 22847412

Εmail: sofia.charalambous@bococ.org.cy

Σαρκώματα

Ημέρα: Τρίτη

Ώρα: 13:30 - 16:00

Τηλ.: 22847413

Εmail: thekla.costa@bococ.org.cy

Καρκίνος Δέρματος / Μελανωμάτων

Ημέρα: Τρίτη (κάθε δύο εβδομάδες)

Ώρα: 14:00 - 15:00

Tel.: 22847412

Εmail: sofia.charalambous@bococ.org.cy

Όγκοι Κεφαλής & Τραχήλου

Ημέρα: Δευτέρα (κάθε δύο εβδομάδες)

Ώρα: 14:00 - 15:00

Tel.: 22847412

Εmail: sofia.charalambous@bococ.org.cy

Γυναικολογικού Καρκίνου

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα: 13:00 - 14:00

Tel.: 22847412

Εmail: sofia.charalambous@bococ.org.cy

Ανακουφιστική Φροντίδα

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα: 12:00 - 13:00

Τηλ.: 22847413

Εmail: thekla.costa@bococ.org.cy

Κλινική Γενετικής Καρκίνου

Ημέρα: Παρασκευή (μία φορά τον μήνα)

Ώρα: 08:00 - 09:00

Τηλ.: 22847413

Εmail: thekla.costa@bococ.org.cy

Καρκίνος Θυρεοειδούς

Ημέρα: Κατόπιν συνεννόησης

Ώρα: 

Tel.: 22847660

Εmail: nasia.ioannou@bococ.org.cy