Ειδικότητες

Στο Ογκολογικό Κέντρο λειτουργούν τρείς κλινικές: Παθολογίας Ογκολογίας, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής και Διαγνωστικής & Επεμβατικής Ακτινολογίας. Μπορείτε να ψάξετε τον ιατρό ανάλογα είτε με την Ειδικότητά, είτε με το όνομα.

Αναζήτηση γιατρού

Dr. Pavlos Z. Kaimakliotis

Συνεργάτες Ιατροί

Δρ. Γιόλα Μάρκου

Τμήμα Παθολογίας Ογκολογίας

Δρ. Χάρης Χαραλάμπους

Τμήμα Παθολογίας Ογκολογίας

Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου

Τμήμα Παθολογίας Ογκολογίας

Δρ. Ζωή Κορδάτου

Τμήμα Παθολογίας Ογκολογίας

Δρ. Χριστιάνα Ματθαίου

Τμήμα Παθολογίας Ογκολογίας

Δρ. Γεώργιος Φωτόπουλος

Τμήμα Παθολογίας Ογκολογίας