Φαρμακείο

Το Φαρμακείο βρίσκεται στο ισόγειο του Κέντρου και λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 08:00 μέχρι τις 16:30. Μετά τις κανονικές ώρες λειτουργίας, το Κέντρο εξυπηρετείται από τον εφημερεύοντα φαρμακοποιό, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα και αργίες, για παρχή φαρμάκων και πληροφοριών για τους εσωτερικούς ασθενείς.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22847561 / 562

Εκτέλεση συνταγών για εσωτερικούς ασθενείς

Η προμήθεια φαρμάκων για τους εσωτερικούς ασθενείς γίνεται μέσω του κίτρινου δελτίου θεραπείας του ασθενούς το οποίο έχουν οι νοσηλευτές στο θάλαμο νοσηλείας και αποτελεί οδηγό για τη χορήγηση των φαρμάκων σας. Κατά την εισαγωγή σας, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνετε τον ιατρό σας για τυχόν άλλα φάρμακα που λαμβάνετε, έτσι ώστε να συνταγογραφηθούν στο δελτίο θεραπείας σας.

Η παράδοση των φαρμάκων γίνετε στο νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο θα φροντίσει για την κατάλληλη φύλαξη τους.    

 • Η συνταγογράφηση των φαρμάκων σας, γίνεται στο δελτίο θεραπείας από τον ιατρό, ο οποίος υπογράφει ξεχωριστά κάθε φάρμακο το οποίο πρόκειται να σας χορηγηθεί.  
   
 • Ο φαρμακοποιός με βάση το δελτίο θεραπείας, ελέγχει τη δόση, το μεσοδιάστημα χορήγησης και τη διάρκεια χορήγησης και χορηγεί την απαραίτητη ποσότητα φαρμάκων για τη θεραπεία σας.

Μετά τις κανονικές ώρες λειτουργίας του φαρμακευτικού τμήματος, το Κέντρο εξυπηρετείται από τον εφημερεύοντα φαρμακοποιό τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκυρίακα για παροχή φαρμάκων για τους εσωτερικούς ασθενείς καθώς και πληροφοριών για τα φάρμακα.

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση συνταγών για εξωτερικούς ασθενείς

Α) ΕΝΕΣΙΜΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

 • Στο Ογκολογικό Κέντρο υπάρχει κεντρική μονάδα διάλυσης φαρμάκων όπου γίνεται η προετοιμασία της χημειοθεραπείας από εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι διαλύσεις γίνονται στο «καθαρό δωμάτιο» το οποίο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. Μέσα στο δωμάτιο υπάρχουν  δύο ειδικά κουβούκλια ασφαλείας στα οποία διαλύονται τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στειρότητα του προϊόντος και η ασφάλεια του προσωπικού που διαλύει τα φάρμακα.
 • Μέρος του «καθαρού δωματίου» αποτελεί και το φαρμακείο χημειοθεραπειών, όπου ο φαρμακοποιός με βάσει διάφορους ελέγχους τους οποίους διενεργεί, συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια της χορήγησης των φαρμάκων σας.
   
 • Όλα τα πρωτόκολλα χημειοθεραπείας είναι πρo-τυπωμένα.
   
 • Ο γιατρός σας θα επιλέξει το χημειοθεραπευτικό σχήμα το οποίο πρόκειται να σας χορηγηθεί και θα ετοιμάσει το πρωτόκολλο της χημειοθεραπείας σας.
   
 • Ο νοσηλευτής θα μετρήσει το βάρος και το ύψος σας για τον υπολογισμό της δόσης των φαρμάκων σας.
   
 • Το πρωτόκολλο της χημειοθεραπείας σας ελέγχεται από τον φαρμακοποιό για επιβεβαίωση της ορθότητας της δοσολογίας και του μέσου διάλυσης των φαρμάκων.
   

Προτού διαλυθεί η χημειοθεραπεία ο φαρμακοποιός ελέγχει:

 • Την πληρότητα του πρωτοκόλλου (ημερομηνία, στοιχεία ασθενή, υπογραφή ιατρού).
 • Το χρονικό διάστημα μεταξύ των κύκλων.
   
 • Την υπολογιζόμενη δόση βάσει του ύψους και βάρους του ασθενή.
   
 • Τα αντιεμετικά φάρμακα.
   
 • Τις βιοχημικές εξετάσεις και αναγράφει τον τρόπο ανασύστασης και τον απαιτούμενο όγκο που πρέπει να αναρροφηθεί από τη σύριγγα.
   
 • Αφού διαλυθεί η χημειοθεραπεία χορηγείται στον ασθενή (Δείτε πληροφορίες για την εξαγγείωση φαρμάκων).
 • Οποιαδήποτε απορία υπάρχει σχετικά με το σχήμα της χημειοθεραπείας σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας, φαρμακοποιό ή νοσηλευτή του Κέντρου.

 

Β) ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στις περιπτώσεις που θα σας χορηγηθούν φάρμακα χημειοθεραπείας υπό μορφή χαπιών, ο γιατρός σας θα τα συνταγογραφήσει στην ειδική κίτρινη συνταγή και ο φαρμακοποιός θα σας ενημερώσει για το τρόπο λήψης τους.

 • Είναι προτιμότερο να λαμβάνεται από το κουτί μόνος σας τα φάρμακα σας.
   
 • Σε περίπτωση που θα σας δοθούν από άλλο άτομο, το άτομο αυτό πρέπει να φορά προστατευτικά γάντια για αποφυγή απορρόφησης του φαρμάκου από το δέρμα του.
   
 • Τα κουτιά των φαρμάκων που σας δίνονται από το φαρμακείο φέρουν προειδοποιητική ετικέτα  κυτταροστατικά φάρμακα, προσοχή στο χειρισμό, χρησιμοποιείστε προστατευτικά γάντια». 
   
 • Ορισμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε μορφή χαπιών πρέπει να  φυλάγονται στο ψυγείο. Τα φάρμακα αυτά φέρουν προειδοποιητική ετικέτα «Φύλαξη φαρμάκων στο ψυγείο, όχι κατάψυξη».
   
 • Μην σπάζεται ή θρυμματίζεται τα φάρμακα σας.
   
 • Μην απορρίπτετε τα φάρμακα σας σε τουαλέτα ή σε νιπτήρα.
   
 • Να φυλάγεται τα φάρμακα σας σε μέρος ασφαλές για τα παιδιά.
Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τη χημειοθεραπεία

Α) ΕΝΕΣΙΜΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

 • Στο Ογκολογικό Κέντρο υπάρχει κεντρική μονάδα διάλυσης φαρμάκων όπου γίνεται η προετοιμασία της χημειοθεραπείας από εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι διαλύσεις γίνονται στο «καθαρό δωμάτιο» το οποίο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. Μέσα στο δωμάτιο υπάρχουν  δύο ειδικά κουβούκλια ασφαλείας στα οποία διαλύονται τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στειρότητα του προϊόντος και η ασφάλεια του προσωπικού που διαλύει τα φάρμακα.

 

 • Μέρος του «καθαρού δωματίου» αποτελεί και το φαρμακείο χημειοθεραπειών, όπου ο φαρμακοποιός με βάσει διάφορους ελέγχους τους οποίους διενεργεί, συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια της χορήγησης των φαρμάκων σας.
   
 • Όλα τα πρωτόκολλα χημειοθεραπείας είναι πρo-τυπωμένα.
   
 • Ο γιατρός σας θα επιλέξει το χημειοθεραπευτικό σχήμα το οποίο πρόκειται να σας χορηγηθεί και θα ετοιμάσει το πρωτόκολλο της χημειοθεραπείας σας.
   
 • Ο νοσηλευτής θα μετρήσει το βάρος και το ύψος σας για τον υπολογισμό της δόσης των φαρμάκων σας.
   
 • Το πρωτόκολλο της χημειοθεραπείας σας ελέγχεται από τον φαρμακοποιό για επιβεβαίωση της ορθότητας της δοσολογίας και του μέσου διάλυσης των φαρμάκων.
   

Προτού διαλυθεί η χημειοθεραπεία ο φαρμακοποιός ελέγχει:

 • Την πληρότητα του πρωτοκόλλου (ημερομηνία, στοιχεία ασθενή, υπογραφή ιατρού).
 • Το χρονικό διάστημα μεταξύ των κύκλων.
   
 • Την υπολογιζόμενη δόση βάσει του ύψους και βάρους του ασθενή.
   
 • Τα αντιεμετικά φάρμακα.
   
 • Τις βιοχημικές εξετάσεις και αναγράφει τον τρόπο ανασύστασης και τον απαιτούμενο όγκο που πρέπει να αναρροφηθεί από τη σύριγγα.
   
 • Αφού διαλυθεί η χημειοθεραπεία χορηγείται στον ασθενή (Δείτε πληροφορίες για την εξαγγείωση φαρμάκων).
 •  
 • Οποιαδήποτε απορία υπάρχει σχετικά με το σχήμα της χημειοθεραπείας σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας, φαρμακοποιό ή νοσηλευτή του Κέντρου.

 

Β) ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στις περιπτώσεις που θα σας χορηγηθούν φάρμακα χημειοθεραπείας υπό μορφή χαπιών, ο γιατρός σας θα τα συνταγογραφήσει στην ειδική κίτρινη συνταγή και ο φαρμακοποιός θα σας ενημερώσει για το τρόπο λήψης τους.

 • Είναι προτιμότερο να λαμβάνεται από το κουτί μόνος σας τα φάρμακα σας.
   
 • Σε περίπτωση που θα σας δοθούν από άλλο άτομο, το άτομο αυτό πρέπει να φορά προστατευτικά γάντια για αποφυγή απορρόφησης του φαρμάκου από το δέρμα του.
   
 • Τα κουτιά των φαρμάκων που σας δίνονται από το φαρμακείο φέρουν προειδοποιητική ετικέτα  κυτταροστατικά φάρμακα, προσοχή στο χειρισμό, χρησιμοποιείστε προστατευτικά γάντια». 
   
 • Ορισμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε μορφή χαπιών πρέπει να  φυλάγονται στο ψυγείο. Τα φάρμακα αυτά φέρουν προειδοποιητική ετικέτα «Φύλαξη φαρμάκων στο ψυγείο, όχι κατάψυξη».
   
 • Μην σπάζεται ή θρυμματίζεται τα φάρμακα σας.
   
 • Μην απορρίπτετε τα φάρμακα σας σε τουαλέτα ή σε νιπτήρα.
   
 • Να φυλάγεται τα φάρμακα σας σε μέρος ασφαλές για τα παιδιά.
Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα προστασίας για ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία

Μπορώ να έρχομαι σε επαφή με άλλα άτομα τώρα που λαμβάνω χημειοθεραπεία; Η χημειοθεραπεία μου δεν είναι σε ένεση αλλά σε χάπι. Απαιτούνται τα ίδια μέτρα προστασίας;
Η χημειοθεραπεία δεν μεταφέρεται από άτομο σε άτομο. Κατά τη διάρκειά της είναι ασφαλές να αγκαλιάσετε και να τα φιλήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Χρειάζεται όμως προσοχή ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το φάρμακό σας, είτε αυτό χορηγείται από το στόμα, είτε σε μορφή ένεσης.

Σήμερα έκανα χημειοθεραπεία και θα πάω στο σπίτι. Για πόσο διάστημα πρέπει να λαμβάνω μέτρα προστασίας;
48 ώρες. Τα φάρμακα εισέρχονται στο αίμα και αποβάλλονται μέσω των βιολογικών υγρών του σώματος (αίμα, ούρα, κόπρανα, δάκρυα, σάλιο, έμετος, ιδρώτας, σπέρμα και κολπικά υγρά) κατά μέσον όρο μέχρι και 48 ώρες μετά το τέλος της χημειοθεραπείας.

 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την ίδια τουαλέτα που χρησιμοποιεί η οικογένειά μου;
Ναι, είναι ασφαλέστερο να κάθεστε στην τουαλέτα. Αδειάστε δύο φορές για καλό ξέπλυμα. Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό και στεγνώστε τα με χαρτοπετσέτα.

 

Την επόμενη μέρα της χημειοθεραπείας έκανα εμετό στη τουαλέτα. Τι πρέπει να κάνω;
Αδειάστε το καζανάκι δύο φορές και καθαρίστε την επιφάνεια της με σαπούνι και νερό. Αν κάνετε εμετό σε δοχείο πλύνετε καλά τρείς φορές με σαπούνι και νερό και σκουπίστε με χαρτοπετσέτα. Το δοχείο να χρησιμοποιείται μόνο για έμετο. Προτιμότερο να χρησιμοποιείται δοχείο μίας χρήσης.

 

Στο σπίτι έχω άτομο το οποίο με φροντίζει. Τι πρέπει να προσέχει;
Ο φροντιστής πρέπει να χρησιμοποιεί γάντια μιας χρήσης για να σας δώσει το χάπι χημειοθεραπείας, καθώς και για την υγιεινή σας και να πλένει καλά τα χέρια του μετά την αφαίρεσή τους. Τα χρησιμοποιημένα γάντια, σερβιέτες, πάνες να τοποθετούνται σε πλαστική σακούλα, να κλείνει καλά και μετά να απορρίπτονται στα σκουπίδια. Αν ο φροντιστής έρθει σε επαφή με υγρά του σώματός σας, να ξεπλύνει καλά την περιοχή 3 φορές με σαπούνι και νερό.

 

Μπορώ να πλύνω τα ρούχα μου στο πλυντήριο;
Τα ρούχα σας πλένονται ξεχωριστά απο των υπολοίπων μελών της οικογένειας στο πλυντήριο με πρόπλυση και κυρίως πλύση. Αποφύγετε το πλύσιμο στο χέρι.

 

Μπορώ να έχω σεξουαλική επαφή με το σύντροφο μου;
Κατά τη σεξουαλική επαφή να γίνεται χρήση προφυλακτικού γιατί στο σπέρμα και κολπικά υγρά υπάρχει χημειοθεραπεία.

 

Η κόρη μου είναι έγκυος. Μπορεί να ασχολείται με τη φροντίδα μου;
Έγκυες και θηλάζουσες να αποφεύγουν την επαφή με τη χημειοθεραπεία.  

 

Δυσκολεύομαι να καταπιώ, μπορώ να ανοίξω την καψούλα του φαρμάκου και να τη βάλω στο χυμό μου;
Δεν πρέπει να σπάζουν τα χάπια, ούτε να ανοίγουν οι κάψουλες. Καταπίνονται ολόκληρα χωρίς να μασώνται. Αν υπάρχει δυσκολία στην κατάποση, ενημερώστε τον ιατρό σας.

 

Το πρωί πήρα το φάρμακο της χημειοθεραπείας μου και σε  3 ώρες έκανα εμετό. Πρέπει να πάρω ξανά την ίδια δόση;
Μην πάρετε άλλη δόση. Ενημερώστε τον ιατρό.

 

Ξέχασα να πάρω τα φάρμακα της χημειοθεραπείας μου την καθορισμένη ώρα και το θυμήθηκα μετά από 3 ώρες. Μπορώ να τα πάρω τώρα;
Να πάρετε τα φάρμακά σας εφόσον δεν έχουν περάσει 12 ώρες από την καθορισμένη ώρα. Διαφορετικά να παραλείψετε τη δόση και να ενημερώσετε τον ιατρό σας.

 
Κατά λάθος πήρα περισσότερα χάπια. Τι πρέπει να κάνω;
Ενημερώστε αμέσως τον ιατρό σας. Πρέπει να γνωρίζετε πόσα χάπια περιλαμβάνει η θεραπεία σας, πότε αρχίζει και πότε τελειώνει.

 

Έχω τελειώσει τη θεραπεία μου και μου περίσσεψαν ορισμένα φάρμακα. Μπορώ να τα επιστρέψω στο φαρμακείο;
Είναι ασφαλέστερο να τα επιστρέψετε στο φαρμακείο για κατάλληλο χειρισμό. Μη ρίχνετε φάρμακα στην τουαλέτα ή στα σκουπίδια.

 

Που μπορώ να φυλάξω τα φάρμακα της χημειοθεραπείας στο σπίτι μου;
Φυλάξτε τα σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Ακολουθήστε τις οδηγίες του φαρμακοποιού για φύλαξη στις κατάλληλες συνθήκες και όχι μαζί με τα τρόφιμα.

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για φάρμακα

Τί είναι το Tamoxifen;
Tamoxifen (εμπορικό όνομα Nolvadex) είναι ορμόνη η οποία χορηγείται κυρίως για θεραπεία του καρκίνου του μαστού 

 

Πώς δρα το Tamoxifen;
Τα οιστρογόνα που είναι μία φυσιολογική ορμόνη της γυναίκας σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάλλουν στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων του μαστού.  Τα οιστρογόνα βρίσκονται στο σώμα τόσο πριν όσο και μετά την εμμηνόπαυση.

Το Tamoxifen είναι αντιοιστρογόνο φάρμακο το οποίο εμποδίζει τη δράση των οιστρογόνων στα καρκινικά κύτταρα του μαστού και μπορεί να μειώσει ή να σταματήσει τον πολλαπλασιασμό τους. Το Tamoxifen δεν σταματά την παραγωγή οιστρογόνων από τον οργανισμό αλλά σταματά τη χρησιμοποίηση τους από τα καρκινικά κύτταρα. 

 
Πώς πρέπει να λαμβάνω το φάρμακο;
To Tamoxifen χορηγείται από το στόμα με ή χωρίς φαγητό. Η συνηθισμένη δόση του φαρμάκου είναι 20 mg ημερησίως.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να λαμβάνω το Tamoxifen;
Το χρονικό διάστημα λήψης του φαρμάκου ποικίλλει από γυναίκα σε γυναίκα. Συνήθως χορηγείται για 5 χρόνια.   Μερικές γυναίκες μπορεί να χρειαστούν αλλαγή στη θεραπεία τους και έτσι η θεραπεία με Tamoxifen μπορεί να σταματήσει πριν τα 5 χρόνια.

 

Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω να πάρω μία δόση φαρμάκου;
Αν ξεχάσετε να πάρετε το φάρμακο σας πάρτε κανονικά την επόμενη δόση σας και μη διπλασιάσετε την ποσότητα του φαρμάκου για να αναπληρώσετε τη χαμένη δόση. 

 

Τι παρενέργειες μπορεί να εμφανιστούν κυρίως με αυτό το φάρμακο;
Οι πιο συχνές παρενέργειες που αναφέρουν συνήθως οι γυναίκες που λαμβάνουν το φάρμακο μοιάζουν με τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης δηλαδή:

 • Εξάψεις (ξαφνική εφίδρωση ή αίσθημα θερμότητας). Παρατηρείται σε 1 στις 3 γυναίκες οι οποίες δεν έχουν εμφανίσει ακόμα εμμηνόπαυση. Συνήθως τα συμπτώματα είναι ήπια. Αν είναι πολύ ενοχλητικά επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
   
 • Ακανόνιστη περίοδος. Αν η ηλικία σας είναι κοντά στην εμμηνόπαυση η περίοδος σας μπορεί να σταματήσει.
   
 • Κολπική αιμορραγία.
   
 • Μειωμένη σεξουαλική επιθυμία λόγω ξηρότητας κόλπου.
   
 • Σπάνια το tamoxifen μπορεί να προκαλέσει ναυτία.  Σε τέτοια περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε την ώρα που λαμβάνετε τα φάρμακα σας, με το φαγητό ή πριν τον ύπνο.
   

Ποιό είναι το όφελος που έχω λαμβάνοντας το φάρμακο;
Μπορεί να μειώσει κατά 30% την πιθανότητα να επανεμφανιστεί καρκίνος του μαστού.  Επίσης το Tamoxifen μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης δεύτερου καρκίνου του μαστού κατά 50%.

 

Το φάρμακο μειώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης του αίματος  και έτσι τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.  Επίσης μειώνει την εξέλιξη της οστεοπόρωσης σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 

 

Υπάρχει περίπτωση να μείνω έγκυος κατά τη διάρκεια που λαμβάνω το φάρμακο;
Ναι αν δεν έχετε περάσει φυσιολογική εμμηνόπαυση. Το Tamoxifen δεν είναι αντισυλληπτικό φάρμακο.  Επιπλέον δεν γνωρίζουμε την επίδραση που έχει το φάρμακο στο έμβρυο.

 

Κατά τη διάρκεια της λήψης του φαρμάκου πρέπει να λαμβάνεται αντισυλληπτικά μέτρα. Μην λαμβάνεται αντισυλληπτικό χάπι. Φυσιολογική εγκυμοσύνη είναι δυνατή μετά το τέλος της λήψης του φαρμάκου.

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Οι πιο κάτω ερωτήσεις είναι από τις πιο συχνές που δεχόμαστε στο φαρμακείο μας. Σε περίπτωση που δεν βρείτε την απάντηση στα ερωτήματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e - mail).

 

Πρέπει να πληρώσω για τη χημειοθεραπεία μου;
Όχι, όλα τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα είναι δωρεάν για τους Κύπριους καρκινοπαθείς ασθενείς. Για τα υπόλοιπα φάρμακα ισχύει ότι και σε ένα κρατικό νοσηλευτήριο δηλαδή δωρεάν φάρμακα δικαιούνται όσοι κατέχουν ταυτότητα νοσηλείας όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

 

Μπορώ να έρθω στο φαρμακείο όταν τελειώσουν τα φάρμακα μου για επανάληψη της συνταγής μου;
Ναι, εφόσον έχετε μαζί σας τη μπλε επαναληπτική συνταγή, μπορείτε να ζητήσετε τα φάρμακα σας από το φαρμακείο. Αν δεν έχετε επαναληπτική συνταγή τότε πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας, ο οποίος θα κρίνει κατά πόσον χρειάζεστε επανάληψη της συνταγής σας.

 

Μπορεί ο Φαρμακοποιός να μου χορηγήσει φάρμακα χωρίς συνταγή;
Όχι, για όλα τα φάρμακα απαιτείται συνταγή υπογεγραμμένη από τον ιατρό σας.

 

Μπορώ να πάρω τα φάρμακα μου τα οποία έχουν συνταγογραφηθεί από γιατρό ο οποίος δεν εργάζεται στο Κέντρο;
Όχι, το φαρμακείο μας δέχεται συνταγές μόνο από γιατρούς εργαζόμενους στο Ογκολογικό Κέντρο.

 

Πώς μπορώ να παραλάβω τα φάρμακα μου όταν διαθέτω επαναληπτική συνταγή;

 • Ο γιατρός σας ανάλογα με το χρονικό διάστημα που πρόκειται να σας ξαναδεί θα σας συνταγογραφήσει τα φάρμακα σας. Το φαρμακείο μας δέχεται συνταγές οι οποίες μπορούν να επαναληφθούν μόνο για συγκεκριμένα φάρμακα όπως ορμονοθεραπεία. Ο γιατρός σας θα συνταγογραφήσει τα φάρμακα αυτά στη συνταγή για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επόμενη επίσκεψη σας π.χ 6 μήνες.
 • Ο φαρμακοποιός αφού καταχωρήσει τη συνταγή στο λογισμικό σύστημα, θα σας χορηγήσει φάρμακα για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 μήνες. Παράλληλα εκτυπώνει μπλε επαναληπτική συνταγή με υπόλοιπο φαρμάκου για άλλους 4 μήνες. Την επαναληπτική συνταγή θα πρέπει να φέρεται μαζί σας στο φαρμακείο σε δύο μήνες για να μπορέσετε να παραλάβετε τα φάρμακα σας. Παρόλο που δεν θα δείτε τον ιατρό σας, χρειάζεται να κάνετε εγγραφή και να κολλήσετε στο πίσω μέρος της συνταγής τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων. Εφόσον υπάρχει ακόμα ποσότητα στην επαναληπτική σας συνταγή θα σας δοθεί νέα επαναληπτική από το φαρμακείο. Σε περίπτωση που δεν εκκρεμεί ποσότητα φαρμάκων στην επαναληπτική σας, θα πρέπει να αποταθείτε στον ιατρό σας για να σας ετοιμάσει νέα συνταγή για τα φάρμακα σας.
   

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορούν να μου χορηγηθούν φάρμακα;
Ορισμένα από τα φάρμακα για τα οποία υπάρχει περιορισμός στη διάθεση τους μπορεί να σας χορηγηθούν για μέγιστο χρονικό διάστημα 1 ή 2 μήνες. Κάποια φάρμακα μπορούν να σας χορηγηθούν για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μήνες.

 

Μπορώ να επιστρέψω τα φάρμακα τα οποία δεν χρησιμοποιώ στο φαρμακείο;
Ναι, ο φαρμακοποιός θα ελέγξει την καταλληλότητα τους και θα τα επιστρέψει στο φαρμακείο με επανακαταχώριση τους στο πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή του φαρμακείου.

 

Σε ποίες συνθήκες πρέπει να διατηρήσω τα φάρμακα μου;
Ο φαρμακοποιός θα σας ενημερώσει για τα φάρμακα τα οποία πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο και τα φάρμακα που μπορούν να διατηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου. Μην τοποθετείτε κανένα φάρμακο στην κατάψυξη, σε δωμάτιο με υγρασία (π.χ ντουλάπι του μπάνιου), κοντά σε καλοριφέρ ή εκτεθειμένο στον ήλιο. Για τα φάρμακα που πρέπει να τοποθετηθούν στο ψυγείο, ο φαρμακοποιός θα τοποθετήσει κατάλληλη ετικέτα φύλαξης φαρμάκων στο ψυγείο.

 

Λαμβάνω χημειοθεραπεία από το στόμα, τι πρέπει να προσέξω;
Ο φαρμακοποιός,  θα σας ενημερώσει για τον τρόπο λήψης των φαρμάκων σας, εκτυπώνοντας οδηγίες και χορηγώντας σας ακριβώς την ποσότητα που θα πρέπει να πάρετε. Παράλληλα θα τοποθετήσει στο κουτί κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα «Προσοχή, κυτταροστατικά φάρμακα, χρησιμοποιείστε γάντια κατά το χειρισμό τους». Εάν δεν έχετε πάρει το ενημερωτικό φυλλάδιο, ζητήστε το από το φαρμακοποιό ή διαβάστε το στην ιστοσελίδα «Μέτρα προστασίας για τους ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία»

 

Μπορώ να επικοινωνήσω με το φαρμακείο σε περίπτωση που έχω απορίες για τον τρόπο λήψης των φαρμάκων μου;
Ναι, ο φαρμακοποιός είναι πρόθυμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τα φάρμακα που σας χορηγήθηκαν.

 

Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω να πάρω μία από τις δόσεις των φαρμάκων μου;
Μην πάρετε διπλάσια ποσότητα φαρμάκου επειδή ξεχάσατε την προηγούμενη δόση σας. Πάρτε κανονικά την επόμενη δόση του φαρμάκου σας στη συνηθισμένη δόση. Αν έχετε αμφιβολία επικοινωνήστε με τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό σας.

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα