Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας είναι το τμήμα όπου χορηγούνται οι χημειοθεραπείες. 

Το τμήμα βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου και η πρόσβαση σε αυτό είναι δυνατή και από τις δύο εισόδους, την κεντρική (Λεωφ. Ακροπόλεως) και από την είσοδο που βρίσκεται δυτικά του Κέντρου (Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ).

Το ωράριο λειτουργίας του τμήματος είναι από τις 8:00 έως τις 16:30, Δευτέρα - Παρασκευή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22847501 - 502.