ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Παραπομπή και εγγραφή ασθενών
Στο Κέντρο θα σας παραπέμψει ο ιατρός σας, μετά τη διάγνωση της ασθένειας. Εκτός από ιατρική έκθεση, την οποία θα ετοιμάσει ο ιατρός, θα πρέπει να προσκομίσετε κατά την εγγραφή σας αποτελέσματα βιοψίας, ακτινολογικών και αιματολογικών εξετάσεων, αν υπάρχουν. 

Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή, έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Οι εγγραφές γίνονται από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ασθενών (ΥΕΑ).  Εσείς, ή κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, θα δώσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Το Κέντρο έχει νομική υποχρέωση να τηρεί απόρρητες και να μεταχειρίζεται με εμπιστευτικότητα όλες τις προσωπικές πληροφορίες. Για αυτό θα ζητηθεί να υπογράψετε σχετικό έντυπο με το οποίο θα μας εξουσιοδοτείτε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για συγκεκριμένους σκοπούς.

Πώς χρεώνονται οι υπηρεσίες

Από την 1η Ιουνίου 2019 που ξεκίνησε η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), το Κέντρο συμμορφώθηκε με τις  πρόνοιες του ΓεΣΥ.

Ασθενείς που δεν καλύπτονται, πληρώνουν ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν, π.χ. για κάθε επίσκεψη στον ιατρό, διαγνωστική εξέταση, θεραπεία κλπ.  Οι χρεώσεις καθορίζονται με βάση τα τέλη χρεώσεων του Κέντρου. 

Από τις ανωτέρω προϋποθέσεις εξαιρούνται μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων οι οποίες ορίζονται στον Νόμο.

Αν έχετε κάλυψη από κάποιο ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή από ασφαλιστική εταιρεία, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το τμήμα υποδοχής.

Συνεργασία με παραπέμποντες ιατρούς

Το Κέντρο συνεργάζεται με τον προσωπικό σας ιατρό, ή τον ιατρό που σας έχει παραπέμψει στο Κέντρο.  Η τακτική επικοινωνία και η από κοινού παρακολούθησή σας θεωρείται απαραίτητη για τις ανάγκες θεραπείας και αντιμετώπισης της ασθένειάς σας.

Σε κάθε περίπτωση ο παραπέμπων ιατρός ενημερώνεται για την προγραμματιζόμενη θεραπεία σας και ενημερώνεται τακτικά από τον θεράποντα ογκολόγο.

Προγραμματισμός επισκέψεων για θεραπεία ή ιατρικές εξετάσεις

Όλες οι επισκέψεις, εκτός των επειγόντων περιστατικών, γίνονται με ραντεβού.

 • Η πρώτη σας επίσκεψη διευθετείται συνήθως από τον θεράποντα ιατρό σας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με ιατρό του Κέντρου. Ο ιατρός που θα σας παραπέμψει στο Κέντρο, θα πρέπει να εκδώσει σχετικό παραπεμπτικό μέσω της πύλης παροχέων του ΓεΣΥ.
 • Αν θα διευθετήσετε εσείς προσωπικά το ραντεβού, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ασθενών (τηλ: 22847551/552/553) από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 4.30 μ.μ.

Κάρτα εγγραφής στο Ογκολογικό Κέντρο

Κατά την εγγραφή σας θα παραλάβετε την κάρτα επισκέψεων η οποία φέρει τον αριθμό εγγραφής σας στο Κέντρο, η οποία είναι απαραίτητη σε κάθε σας επίσκεψη.  Σε κάποια τμήματα θα καλείστε να προσέλθετε, όχι με το όνομά σας, αλλά με τον αριθμό εγγραφής σας.

Η κάρτα επισκέψεων φέρει γραμμικό κωδικό (barcode) με τον οποίο εξασφαλίζετε πρόσβαση σε χώρο στάθμευσης – βλέπε Χώρος Στάθμευσης.

Ωράριο Εξωτερικών Ιατρείων:
Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 16:30

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας:
Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 16:30

Ακτινοθεραπείας:
Δευτέρα – Παρασκευή 07:30 – 15:45

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Από την 1η Ιουνίου 2019 που ξεκίνησε η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), το Κέντρο συμμορφώθηκε με τις  πρόνοιες του ΓεΣΥ .

Ασθενείς που δεν καλύπτονται, πληρώνουν ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν, π.χ. για κάθε επίσκεψη στον ιατρό, διαγνωστική εξέταση, θεραπεία κλπ.  Οι χρεώσεις καθορίζονται με βάση τα τέλη χρεώσεων του Κέντρου. 

Από τις ανωτέρω προϋποθέσεις εξαιρούνται μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων οι οποίες ορίζονται στον Νόμο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Οι περισσότερες επιπλοκές της νόσου ή της θεραπείας σας μπορούν να αντιμετωπισθούν στο Κέντρο κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου. Ασθενείς που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα εκτός του ωραρίου αυτού θα πρέπει, κατά κανόνα, να απευθύνονται είτε στον οικογενειακό ή προσωπικό τους ιατρό είτε σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (Πρώτες Βοήθειες) κρατικού ή ιδιωτικού νοσοκομείου της επαρχίας όπου διαμένουν. Στο Ογκολογικό Κέντρο δεν λειτουργεί Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Εισαγωγή
Οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες σ’ εσάς, την οικογένεια και τους φίλους σας σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πάρετε την θεραπεία σας ως εσωτερικός ασθενής.  Περιλαμβάνονται πληροφορίες, οδηγίες και κανονισμοί, που θα πρέπει να γνωρίζετε κατά την εισαγωγή σας στο Ογκολογικό Κέντρο.

Αν έχετε περισσότερες απορίες, παρακαλούμε ζητήστε ελεύθερα περαιτέρω ενημέρωση από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ασθενών, την Προϊσταμένη νοσηλεύτρια ή τον ιατρό σας.

Η άφιξή σας στο Ογκολογικό Κέντρο
Σας υποδεχόμαστε και είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες για μια άνετη παραμονή σε μία από τις δύο πτέρυγες εσωτερικών ασθενών του Κέντρου.

Αν για πρώτη φορά θα εισαχθείτε στο κλινικό μας χώρο, κάποιες διαδικασίες θα σας είναι άγνωστες και σίγουρα θα θέλατε να τις γνωρίζετε για να μπορέσετε να προσαρμόσετε κάποιες ανάγκες σας, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εισαγωγή και παραμονή ασθενών.  Πιο κάτω ελπίζουμε να βρείτε τις πληροφορίες που θα θέλατε και, αν κάτι μας έχει διαφύγει, παρακαλούμε ρωτήστε μας!

Διαδικασίες εισαγωγής σας
Μια προγραμματισμένη εισαγωγή στο Τμήμα Εσωτερικών Ασθενών, διευθετείται από τον ιατρό σας μετά από συνεννόηση με την Προϊσταμένη Nοσηλεύτρια του τμήματος και βασίζεται στο είδος και το πρόγραμμα της θεραπείας σας.  Σε περίπτωση ύπαρξης επιπλοκών από τη θεραπεία ή την ίδια την ασθένειά σας, πιθανόν, να κριθεί από τον ιατρό ότι χρειάζεται να γίνει και έκτακτη εισαγωγή.

Όταν θα προσέλθετε για την εισαγωγή σας, δώστε στο τμήμα υποδοχής και εξυπηρέτησης ασθενών την κάρτα του Κέντρου, για να γίνει η εγγραφή σας και ακολούθως ανεβείτε με τον ανελκυστήρα στον 1ο όροφο, όπου βρίσκεται το Τμήμα Εσωτερικών Ασθενών (πτέρυγες Α και Β). Σε προγραμματισμένη εισαγωγή για θεραπεία στο Τμήμα Εσωτερικών Ασθενών, γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση για την ημερομηνία εισαγωγής. Την προηγούμενη ημέρα της εισαγωγής, γίνεται τηλεφωνική υπενθύμιση του ραντεβού και δίνονται οδηγίες για αναμονή τηλεφωνήματος την ημέρα της εισαγωγής για την ακριβή ώρα άφιξης στο Κέντρο προς αποφυγή ταλαιπωρίας. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κλίνης, η εισαγωγή γίνεται στο πρώτο διαθέσιμο ραντεβού.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν θα μπορέσετε να έρθετε στο προκαθορισμένο ραντεβού σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε εσείς ή κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ασθενών στο τηλέφωνο 22847300, έτσι ώστε να ενημερωθεί σχετικά ο ιατρός σας και η Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια και να σας δοθεί νέα ημερομηνία εισαγωγής.

Τι θα φέρετε μαζί σας
Ασφαλώς θα φέρετε μαζί σας τα πλέον απαραίτητα όπως πιτζάμες, ρόμπα, παντόφλες και είδη τουαλέτας.  Οι άνδρες θα φέρουν μαζί τους και τα είδη ξυρίσματος που χρησιμοποιούν.  Μπορείτε να φέρετε μαζί σας κάποια είδη, για να περνάτε την ώρα σας, όπως κινητό τηλέφωνο, laptop, βιβλία, περιοδικά ή το πλεκτό σας.  Πρέπει βέβαια να έχετε υπ’ όψη σας ότι η χωρητικότητα των ερμαριών και των κομοδίνων είναι περιορισμένη, γι’ αυτό θα πρέπει να φέρετε μαζί σας μόνο τα απολύτως απαραίτητα.

Χρήματα και Τιμαλφή
Σας συστήνουμε όπως αποφεύγετε να φέρνετε μαζί σας μεγάλα χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας, που δεν θα σας χρησιμεύσουν ούτως ή άλλως, κατά τη διάρκεια της παραμονής σας.  Σε περίπτωση που ήδη έχετε αντικείμενα αξίας και χρήματα για φύλαξη, παραδώστε τα στην Προϊσταμένη νοσηλεύτρια για φύλαξη.

Τα φάρμακά σας
Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο θάλαμο, ο ιατρός σας πιθανόν να κρίνει πως πρέπει να σας χορηγήσει κάποια φάρμακα ή να σας κάνει κάποιες ιατρικές εξετάσεις, γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζει εκ των προτέρων αν παίρνετε φάρμακα και το είδος των φαρμάκων.  Έτσι, σας συνιστούμε να τα έχετε μαζί σας.

Επίσης, μπορεί να σας χορηγηθούν φάρμακα που θα τα παίρνετε και στο σπίτι.  Αν έχετε καμιά απορία ή αμφιβολία για το πως και πότε θα τα παίρνετε, το νοσηλευτικό προσωπικό και οι φαρμακοποιοί του Κέντρου είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξήγηση.

Ιατρικές βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά ασθενείας
Αν είστε εργαζόμενος/η και χρειάζεστε πιστοποιητικό ασθενείας για να υποβληθεί στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, στον εργοδότη σας ή στην ασφαλιστική σας εταιρεία, είναι καλό να ενημερωθεί έγκαιρα η Προϊσταμένη Nοσηλεύτρια, ούτως ώστε να μεριμνήσει για την ετοιμασία του από τον ιατρό σας.  

Το Ογκολογικό Κέντρο τηρεί αυστηρά την αρχή που διέπει τη διαφύλαξη του ιατρικού απόρρητου.  Έτσι οποιαδήποτε ιατρική βεβαίωση πρέπει να ζητηθεί είτε από τον ίδιο τον ασθενή είτε από άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο τον ασθενή.

Επισκεπτήριο
Σε όλα τα τμήματα κυκλοφορούν ειδικά έντυπα για το ωράριο και τους κανονισμούς που αφορούν το επισκεπτήριο.  Τέτοιο έντυπο θα βρείτε μέσα στο δωμάτιο νοσηλείας σας, για να ενημερωθείτε τόσο εσείς όσο και οι επισκέπτες σας.

Το Κέντρο αναγνωρίζει τη σημασία και την αξία του επισκεπτηρίου, ιδιαίτερα για τους ίδιους τους ασθενείς, αφού οι επισκέψεις προσφιλών τους προσώπων ενισχύουν το ηθικό τους.  Σέβεται επίσης την επιθυμία των οικείων των ασθενών να βρίσκονται κοντά τους.  Σε καμία περίπτωση όμως το επισκεπτήριο δεν μπορεί να μην υπόκειται σε περιορισμούς.  Έτσι η ιατρική και η νοσηλευτική υπηρεσία έπρεπε να καθορίσουν ωράριο, το οποίο να εξυπηρετεί τους ασθενείς και τους οικείους τους και ταυτόχρονα να διασφαλίζει τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις στην εξέλιξη της υγείας των ασθενών και τον περιορισμό των λοιμώξεων.  Σεβόμενοι το ωράριο συμβάλλετε στη διασφάλιση της υγείας των ασθενών.

Ωράριο Επισκέψεων:
Δευτέρα – Κυριακή 16:00 - 20:00

Αρκετοί επισκέπτες πολλές φορές φέρνουν για σας φαγητά, γλυκά, φρούτα ή χυμούς.  Πριν πάρετε οτιδήποτε, συμβουλευτείτε την Προϊσταμένη.  Πάντως πρέπει να γνωρίζετε πως δεν υπάρχει επιπλέον χώρος για φύλαξη και διατήρηση των τροφίμων και ούτε επιτρέπεται να παραμένουν τρόφιμα στα κομοδίνα.

Τα άνθη και τα φυτά σε γλάστρες είναι επίσης απαγορευμένα, λόγω του ότι μέσα στο χώμα αναπτύσσονται διάφοροι μύκητες και άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί, που εύκολα μεταδίδονται στον άνθρωπο.  

Οι επισκέψεις παιδιών κάτω των 12 ετών δεν επιτρέπονται, γιατί οι θεραπείες που χορηγούνται στους ασθενείς μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους.

Η ταυτόχρονη παρουσία άνω των δύο επισκεπτών σε κάθε δωμάτιο νοσηλείας δεν επιτρέπεται.

Το κάπνισμα
Το κάπνισμα απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΩΣ.

Σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και τα τμήματα του Κέντρου υπάρχει η απαγορευτική ένδειξη.

Κινητά τηλέφωνα
Παρακαλούμε να αποφεύγεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων, τόσο από εσάς, όσο και από τους επισκέπτες σας.  Να αποφεύγετε την χρήση τους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια που το προσωπικό σας παρέχει οποιαδήποτε ιατρική ή νοσηλευτική φροντίδα.  Επίσης, οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις στους διαδρόμους των τμημάτων ενοχλούν τους άλλους ασθενείς και παρεμποδίζουν το προσωπικό στην απρόσκοπτη διεκπεραίωση της εργασίας του.

Διαιτολόγιο και διατροφή
Το είδος και η ποσότητα τροφής και υγρών (νερό, τσάι, γάλα) που προσφέρονται στον κάθε ασθενή είναι προγραμματισμένα σύμφωνα με την γενική κατάσταση υγείας του και αναλόγως της θεραπείας που του χορηγείται.  

Ο χρόνος που σερβίρονται τα κυρίως γεύματα είναι περίπου όπως πιο κάτω:

Ώρες σερβιρίσματος:          
Πρόγευμα: 07:30 – 08:30
Γεύμα: 12:30 – 13:30
Βραδινό: 17:30 – 18:00

 

Εξοπλισμός δωματίου νοσηλείας
Στο κάθε δωμάτιο νοσηλείας μπορεί να νοσηλεύονται ένας ή δύο ασθενείς ανάλογα με την πληρότητα του τμήματος.  Το κάθε δωμάτιο διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση, ραδιόφωνο, τηλέφωνο, τουαλέτα, ντους, νιπτήρα και ερμάρι.  Οι ασθενείς και οι συγγενείς τους μπορούν, αν θέλουν, να χρησιμοποιούν το καθιστικό της πτέρυγας, που επίσης διαθέτει τηλεόραση και άλλα μέσα ψυχαγωγίας.

Αν επιθυμείτε να τηλεφωνήσετε εκτός του Κέντρου και δεν διαθέτετε κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να το ζητήσετε από την Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια. 

Μέτρα ασφάλειας
Το προσωπικό ασφαλείας οφείλει να ελέγχει την κίνηση των επισκεπτών προς τους νοσηλευτικούς χώρους και έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να ζητήσει από τους επισκέπτες σας να αποχωρήσουν από τον νοσηλευτικό χώρο, όταν αυτό κριθεί απόλυτα αναγκαίο από την Προϊσταμένη.  Παρακαλώ να τους διευκολύνετε στο έργο τους.

Θρησκευτικές υπηρεσίες
Πολλοί ασθενείς εκφράζουν συχνά την επιθυμία να συνομιλήσουν με τον πνευματικό τους ή να ικανοποιήσουν κάποιες θρησκευτικές τους ανάγκες.  Αυτό συνήθως συμβαίνει σε μεγάλες θρησκευτικές περιόδους, όπως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.  Έτσι, το Κέντρο, μετά από συνεννόηση με τον ιερέα της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες, όταν οι ασθενείς το ζητήσουν.

Τα συναισθήματά σας
Μερικοί ασθενείς, ιδίως στα πρώτα στάδια της ασθένειας τους, αισθάνονται άβολα και είναι αγχωμένοι και ανήσυχοι κάθε φορά που θα πρέπει να εισαχθούν στο τμήμα.  Αυτό συμβαίνει γιατί ίσως να είναι γονείς μικρών παιδιών ή να έχουν άλλους εξαρτώμενους ή επίσης λόγω της ασθένειας να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εργασία τους, τα οικονομικά τους, ή ακόμη και στην προσωπική τους ζωή.  Όποιο κι’ αν είναι το πρόβλημα συζητήστε το με το ιατρό σας ή την Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια.  Θα μεριμνήσουν σίγουρα να μιλήσετε με κάποιον από τους ειδικούς της υπηρεσίας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που προσφέρουν οι σύνδεσμοι και οι οργανώσεις των ασθενών.

Η αναχώρησή σας από το Κέντρο
Όταν πρόκειται να αναχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

 • Έχει διευθετηθεί ραντεβού για την επόμενη πιθανή εισαγωγή σας, για τις ιατρικές εξετάσεις που θα πρέπει να κάνετε ενδιάμεσα της θεραπείας σας ή για την επόμενη επίσκεψη στον ιατρό σας στα εξωτερικά ιατρεία.
 • Αν σας χορηγηθούν φάρμακα για το σπίτι, να είστε σίγουρος για τον τρόπο και τον χρόνο που θα τα παίρνετε.
 • Αν χρειάζεστε πιστοποιητικό ασθενείας, ζητήστε το από την Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια.
 • Αν χρειάζεστε περαιτέρω νοσηλευτική φροντίδα ή νοσηλευτικό εξοπλισμό, συζητείστε το με την Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια ή τον ιατρό σας, για να ρυθμίσουν το θέμα με τις υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας.
 • Έχετε διευθετήσει να σας συνοδεύσει στο σπίτι κάποιο συγγενικό σας άτομο.  Αν υπάρχει δυσκολία, ενημερώστε την Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια έγκαιρα.
 • Αν δεν είστε δικαιούχος ΓεΣΥ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Λογιστήριο του Κέντρου για τον οικονομικό διακανονισμό.

Παρατηρήσεις και εισηγήσεις
Επιδιώκουμε τις εισηγήσεις σας, γιατί μας βοηθούν στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.  Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο «Η άποψή σας μετράει».

Επίσης, τυχόν παρατηρήσεις που αφορούν την φροντίδα σας, παρακαλούμε μη διστάσετε να το αναφέρετε στην Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια.

Πληροφορίες
Αν κάτι σας ανησυχεί, πριν από το επόμενο ραντεβού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ασθενών, για να διευθετηθεί συνάντησή σας με τον ιατρό σας ενωρίτερα ή για να σας δοθούν οδηγίες σχετικές με το πρόβλημα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  22847300

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Το Κέντρο αναγνωρίζει τη σημασία και την αξία του επισκεπτηρίου, ιδιαίτερα για τους ίδιους τους ασθενείς, αφού οι επισκέψεις προσφιλών τους προσώπων ενισχύουν το ηθικό τους.  Σέβεται επίσης την επιθυμία των οικείων των ασθενών να βρίσκονται κοντά τους.  Σε καμία περίπτωση όμως το επισκεπτήριο δεν μπορεί να μην υπόκειται σε περιορισμούς.  Έτσι η ιατρική και η νοσηλευτική υπηρεσία έπρεπε να καθορίσουν ωράριο, το οποίο να εξυπηρετεί τους ασθενείς και τους οικείους τους και ταυτόχρονα να διασφαλίζει τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις στην εξέλιξη της υγείας των ασθενών και τον περιορισμό των λοιμώξεων.  Σεβόμενοι το ωράριο συμβάλλετε στη διασφάλιση της υγείας των ασθενών.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Δευτέρα - Κυριακή
16:00 - 20:00

Αρκετοί επισκέπτες πολλές φορές φέρνουν για σας φαγητά, γλυκά, φρούτα ή χυμούς.  Πριν πάρετε οτιδήποτε, συμβουλευτείτε την Προϊσταμένη.  Πάντως πρέπει να γνωρίζετε πως δεν υπάρχει επιπλέον χώρος για φύλαξη και διατήρηση των τροφίμων και ούτε επιτρέπεται να παραμένουν τρόφιμα στα κομοδίνα.

Τα άνθη και τα φυτά σε γλάστρες είναι επίσης απαγορευμένα, λόγω του ότι μέσα στο χώμα αναπτύσσονται διάφοροι μύκητες και άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί, που εύκολα μεταδίδονται στον άνθρωπο. 

Οι επισκέψεις παιδιών κάτω των 12 ετών δεν επιτρέπονται, γιατί οι θεραπείες που χορηγούνται στους ασθενείς μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους.

Η ταυτόχρονη παρουσία άνω των δύο επισκεπτών σε κάθε δωμάτιο νοσηλείας δεν επιτρέπεται.

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασθενών
Το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει το Ογκολογικό Κέντρο στηρίζεται στην ύπαρξη στενής συνεργασίας μεταξύ των ασθενών και του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού του Κέντρου.  Ο καθένας, μέσα από τη δική του ιδιότητα και συμπεριφορά συμβάλει στην εδραίωση της εκτίμησης και του σεβασμού των δικαιωμάτων τους, των ευθυνών και των υποχρεώσεων τους.

Στις 7 Απριλίου, 2005 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος Ι του 2005 ο οποίος προνοεί για την κατοχύρωση και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και για τη σύσταση αποτελεσματικού μηχανισμού για την παρακολούθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών.

Οι πρόνοιες του νόμου περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Κάθε ασθενής έχει δικαίωμα σε φροντίδα υγείας όπως αρμόζει στις ανάγκες της υγείας του και όπως αυτή παρέχεται εντός εύλογου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες αυτές.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα καλής ποιότητας φροντίδας υγείας, που τη χαρακτηρίζουν τόσο υψηλά τεχνικά επίπεδα όσο και η ανθρώπινη σχέση μεταξύ του ασθενούς και του παρέχοντος τη φροντίδα υγείας.
 • Ο ασθενής έχει αναφαίρετο δικαίωμα να επιλέξει και να αλλάξει το ιατρικό ίδρυμα ή τον παροχέα υπηρεσιών υγείας, νοουμένου ότι αυτό είναι συμβατό με τη λειτουργία του συστήματος υγείας.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα σε αξιοπρεπή μεταχείριση κατά την παροχή φροντίδας υγείας, η οποία του προσφέρεται με ανάλογο σεβασμό προς τις πολιτισμικές του αξίες.
 • Η φροντίδα υγείας  προσφέρεται σε όλους ισότιμα χωρίς δυσμενή διάκριση.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα ολοκληρωμένης ιατρική πληροφόρησης. Μπορεί επίσης να επιλέγει κατά πόσο κάποιο άλλο πρόσωπο και ποιο θα ενημερώνεται εκ μέρους του.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα, εάν το επιθυμεί, να λαμβάνει και δεύτερη ιατρική γνώμη, οπότε δικαιούται να εφοδιάζεται με αντίγραφο του ιατρικού του αρχείου περιλαμβανομένης και ιατρικής έκθεσης και βιολογικές ουσίες και να του παρέχεται κάθε άλλη βοήθεια που χρειάζεται για το σκοπό αυτό.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει εύλογο υπολογισμό της  αναλυτικής κατάστασης των οικονομικών επιβαρύνσεων, όπου υπάρχουν, σε οποιοδήποτε  στάδιο της φροντίδας υγείας.
 • Προϋπόθεση για την παροχή φροντίδας υγείας είναι η συγκατάθεση του ασθενούς που δίδεται ύστερα από ολοκληρωμένη ιατρική πληροφόρηση, σε κατάλληλο χρόνο και με τρόπο καταληπτό, ώστε ο τελευταίος να αποφασίζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα.
 • Συμμετοχή του ασθενούς σε επιστημονική έρευνα ή πειραματική θεραπεία επιτρέπεται μόνο υπό προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την προηγούμενη γραπτή του συγκατάθεση κατόπιν ολοκληρωμένης πληροφόρησης.
 • Όλες οι πληροφορίες για την ιατρική κατάσταση του ασθενούς, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται εμπιστευτικές ακόμα και μετά το θάνατο του και δεν αποκαλύπτονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή.
 • Τα παράπονα των ασθενών εξετάζονται πλήρως και σύμφωνα με διατάξεις που προνοεί ο νόμος. Σύμφωνα  με το νόμο, παράπονα ασθενών του Ογκολογικού Κέντρου μπορούν να υποβάλλονται σε Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων. Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή που έχει αρμοδιότητα, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (Ι) του άρθρου 23 του Νόμου, να εξετάζει παράπονα για το Ογκολογικό Κέντρο και εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η σύνθεση της Επιτροπής και ο τρόπος επικοινωνίας με τα μέλη της είναι αναρτημένα στην υποδοχή που βρίσκεται στην είσοδο του Κέντρου.  

Υποχρεώσεις των ασθενών
Το Ογκολογικό Κέντρο αναμένει παράλληλα από τους ασθενείς να αποδέχονται και να είναι συνεπείς με τις δικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου. Συγκεκριμένα, το Κέντρο αναμένει να: 

 • εξασφαλίσετε παραπεμπτικό από τον προσωπικό σας ιατρό, για τους δικαιούχους ΓεΣΥ, κατά την πρώτη εγγραφή σας στο Κέντρο ή και για την επανέκδοσή του όταν χρειάζεται. 
 • τακτοποιείτε έγκαιρα τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, αν έχετε κάλυψη από ταμείο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ή ασφαλιστική εταιρεία, για τους μη-δικαιούχους ΓεΣΥ.
 • δίνετε τις πληροφορίες που γνωρίζετε, όσον αφορά το ιατρικό σας ιστορικό, τους λόγους εισαγωγής σας σε νοσοκομείο/κλινική, τη φαρμακευτική αγωγή σας και γενικά ό,τι αφορά την υγεία σας.
 • καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να κατανοήσετε τη θεραπεία σας. Γι’ αυτό, ενθαρρύνεστε να συζητάτε τις απορίες σας με το ιατρό ή τη νοσηλεύτρια.
 • ενημερώνετε τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια  για προβλήματα ή αλλαγές στην κατάσταση της υγείας σας κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας.
 • επιδεικνύετε κατανόηση όταν παρουσιάζεται ανάγκη μετακίνησης σας σε άλλο δωμάτιο νοσηλείας ή σε άλλη κλίνη εντός του Κέντρου.
 • συμπεριφέρεστε με ευγένεια έναντι των άλλων ασθενών και σε όλο το προσωπικό του Κέντρου και να συμβάλλετε στη διατήρηση της ησυχίας.
 • σέβεστε την επίπλωση, τον εξοπλισμό και γενικά την περιουσία του Κέντρου, τόσο εσείς, όσο και οι επισκέπτες σας.
 • σέβεστε την αντικαπνιστική μας πολιτική.
 • γνωρίζετε και πληροφορείτε του οικείους σας για τους κανονισμούς του επισκεπτηρίου.
 • είστε τυπικοί στο χρόνο προσέλευσης σας στον ιατρό, στα διαγνωστικά και θεραπευτικά τμήματα, καθώς και στο χρόνο αναχώρησης σας
Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου έχει στενή συνεργασία με όλους τους συνδέσμους ασθενών, που με τις υπηρεσίες τους στηρίζουν τους ασθενείς με καρκίνο.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Λευκωσία
Λουκά Χάματσου 12, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος

Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία

Τηλ.: 22446222, Φαξ: 22316822

Ηλ. Διεύθ.: info@anticancersociety.org.cy

Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα»
Λουκά Χάματσου 12, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος

Τηλ.: 22446315, Θάλαμος Α: 22446326 / Θάλαμος Β: 22446314, Φαξ: 22517073

Ιατρική Διευθύντρια: Τηλ.: 22446316

Ηλ. Διεύθ.: arodaphnousa@anticancersociety.org.cy

Λεμεσός
Ευαγόρειο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας

Νικοδήμου Μυλωνά 62, 3095 Λεμεσός

Τηλ.: 25372990, Φαξ: 25346891

Ηλ. Διεύθ.: limassol@anticancersociety.org.cy

Λάρνακα
Μυστρά 31, 6042 Λάρνακα

Τηλ.: 24654921, Φαξ: 24634675

Ηλ. Διεύθ.: larnaca@anticancersociety.org.cy

Πάφος
Σωκράτη Ευαγγέλου 7, 8021 Πάφος

Τηλ.: 26947923, Φαξ: 26947940

Ηλ. Διεύθ.: paphos@anticancersociety.org.cy

Αμμόχωστος
Σωτήρας 17, 5286 Παραλίμνι

Τηλ.: 23731110, Φαξ: 23741120

Ηλ. Διεύθ.: famagusta@anticancersociety.org.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
 
Συντονίστρια Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Φροντίδας          99586413
Νοσηλευτική Κατ’ Οίκον Φροντίδα: 
Λευκωσία:      22446222

Λεμεσός:        25372990

Λάρνακα:       24654921

Πάφος:           26947923

Παραλίμνι:     23731110

 

Υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης
Λευκωσία:      22446222

Λεμεσός:        25372990

Λάρνακα:       24654921

Πάφος:           26947923

Παραλίμνι:     23731110

 

Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης
Λευκωσία:      22446222

Λεμεσός:        25372990

Λάρνακα:       24654921

Πάφος:           26947923

Παραλίμνι:     23731110

 

Υπηρεσία Φυσιοθεραπείας/Λεμφοιδήματος
Λευκωσία:      22446222

Λεμεσός:        25372990

Λάρνακα:       24654921

Πάφος:           26947923

Παραλίμνι:     23731110

 

Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών
Λεμεσός:        25372990 / 99694213

Λάρνακα:       24654921 / 99561984

Πάφος:           26947923 / 99549207

Παραλίμνι:     23731110 / 99561984

 

ΠΑΣΥΚΑΦ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

Λευκωσία
Χαλκάνωρος 2 & Λιπέρτη γωνία

2000 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: 22345444, Φαξ: 22346116

Email: info@pasykaf.org

 

Λεμεσός
Πίνδου 6, 3035 Λεμεσός

Τηλ: 25747750, Φαξ: 25747668

Email: limasol@pasykaf.org

 

Λάρνακα
Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου, Μέγαρο Καρίδερς, Block A

6ος όροφος, Διαμ. 668, 6023 Λάρνακα

Τηλ: 24665198, Φαξ: 24665193

Email: larnaca@pasykaf.org

 

Πάφος
Λεωφ. Ελλάδος 84, 8020 Πάφος

Τηλ: 26952478, 26222929 Φαξ: 26221986

Email: pafos@pasykaf.org

 

Παραλίμνι
Λεωφ. 1ης Απριλίου 226, 5280 Παραλίμνι

Τηλ: 23730460, Φαξ: 23740399

Email: Famagusta@pasykaf.org

 

Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Ανακουφιστικής Φροντίδας:
 

Νοσηλεύτριες
Λευκωσία:      22345444 / 99631230

Λεμεσός:        25747750 / 99687601

Λάρνακα:       24665198 / 99663278

Πάφος:          26952478 / 99528585

Παραλίμνι:     23730460 / 99634880

 

Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης:
 

Ψυχολόγοι/Ψυχοθεραπευτές/Κοινωνικοί Λειτουργοί
Λευκωσία:      22345444

Λεμεσός:        25747750

Λάρνακα:       24665198

Πάφος:          26952478

Παραλίμνι:     23730460

 

Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών
Λεμεσός:        25747750 / 99581167

Λάρνακα:       24665198 / 99452913

Πάφος:          26952478 / 99418453

Παραλίμνι:     23730460 / 99452913

 

Φυσικοθεραπεύτριες και Κλινικές Λεμφοιδήματος
Λευκωσία:      22345444

Λεμεσός:        25747750

Λάρνακα:       24665198

Πάφος:          26952478

Παραλίμνι:     23730460

 
Κέντρα Επικοινωνίας και Δραστηριοποίησης Ασθενών με καρκίνο
Λευκωσία:      22345444

Λεμεσός:        25747750

Λάρνακα:       24665198

Πάφος:          26952478

 

Πρόγραμμα Διακοπής του Καπνίσματος
Λευκωσία:      22345444

Λάρνακα:       24665198

Πάφος:          26952478

 

EUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ

 

Τα σπίτια της Europa Donna Κύπρου:

Λευκωσία
Αρκαδίου 7

2414 Έγκωμη

Τηλ.: 22490849, Φαξ: 22491249

info@europadonna.com.cy 

Λεμεσός
Βίκτωρος Ουγκώ 7

3022 Λεμεσός

Τηλ.: 25878600, Φαξ: 25878649

Λάρνακα
Γρίβα Διγενή 13

Μέγαρο Σταυράκη, Διαμ. 302

6030 Λάρνακα

Τηλ.: 24664049, Φαξ: 24664059

Πάφος
Λυκαβητού 8

8021 Πάφος

Τηλ.: 26251025, Φαξ: 26251015

Προγράμματα:
 

Πρόγραμμα Επιστήθιες Φίλες: Προσφέρει στις γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού τη δυνατότητα να έχουν δωρεάν την πρώτη μαλακή πρόσθεση και αργότερα την πρόσθεση εξωτερικής σιλικόνης, τον ειδικό στηθόδεσμο, ή περούκα, καθώς και στήριξη από μία επιστήθια φίλη.  

Πρόγραμμα ΣτηρίΖΩ: Προσφέρει ψυχολογική στήριξη σε γυναίκες με διάγνωση καρκίνου του μαστού και στις οικογένειες τους.

Πρόγραμμα ΓνωρίΖΩ: Προσφέρει ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού με την έκδοση ενημερωτικού υλικού και τη διοργάνωση διαλέξεων στο κοινό.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Το 20% των καρκίνων είναι πανευρωπαϊκά καταγεγραμμένοι ως σπάνιοι ή εξαιρετικά σπάνιοι. Το Κέντρο "Φωλιά" της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ), προσφέρει ενημέρωση, υποστήριξη, εκπαίδευση ή και δικτύωση με άλλους ασθενείς, σε άτομα με σπάνιες παθήσεις και στις οικογένειες τους.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Λεωφ. Ακροπόλεως 71, 2012 Στρόβολος

Τηλέφωνο: +357 22203762

Τηλεομοιότυπο: +357 22203766

Ιστοσελίδα: www.raredisorderscyprus.com

Ηλ. ταχυδρομείο: card@raredisorderscyprus.com 

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τμήμα Υποστηρικτικής Φροντίδας - 22847530

Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας - 22847501 / 502

Τμήμα Ακτινοθεραπείας - 22847601 / 602

Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής  - 22847644 / 645

Τμήμα Εσωτερικών Ασθενών - 22847473 / 474 / 476 / 477

Φαρμακείο - 22847561 / 562

Ψυχολόγος - 22847406

Κλινική Διαιτολόγος - 22847300

Τμήμα Εγγραφής Ασθενών - 22847571

Λογιστήριο - 22847309 / 310 / 311 / 312

Διοίκηση - 22847302

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν είτε το χώρο στάθμευσης μπροστά από την είσοδο του Κέντρου, είτε τον ειδικό χώρο στη βόρεια πλευρά του Μακάρειου Νοσοκομείου. Ο χώρος αυτός (86 θέσεων) είναι προσβάσιμος από τη Λεωφόρο Ακροπόλεως (με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης) από την πάροδο που βρίσκεται αμέσως μετά το Κέντρο Θαλασσαιμίας. Η είσοδος γίνεται με σάρωση της κάρτας επισκέψεων την οποία θα προμηθευτείτε κατά την εγγραφή σας στο Ογκολογικό Κέντρο.