Ειδικότητες

Στο Ογκολογικό Κέντρο λειτουργούν τρείς κλινικές: Παθολογίας Ογκολογίας, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής και Διαγνωστικής & Επεμβατικής Ακτινολογίας. Μπορείτε να ψάξετε τον ιατρό ανάλογα είτε με την Ειδικότητά, είτε με το όνομα.

Αναζήτηση γιατρού

Δρ. Γεώργιος Τσιρώνης

Τμήμα Παθολογίας Ογκολογίας

Δρ. Ιφιγένεια Κωνσταντίνου

Τμήμα Παθολογίας Ογκολογίας

Δρ. Μύρια Γαλάζη

Τμήμα Παθολογίας Ογκολογίας

Δρ. Αγαθοκλής Αγαθοκλέους

Τμήμα Παθολογίας Ογκολογίας

Δρ. Μιχάλης Μιχαήλ

Τμήμα Παθολογίας Ογκολογίας

Δρ. Δημήτριος Βόμβας, Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής

Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής

Δρ. Μαρία Δανιήλ

Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής

Δρ. Βασίλης Βασιλείου

Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής