Μονάδα Κλινικών Μελετών

July 2024

Ασθενής του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, με μεγάλη χαρά, μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “CardioCare”. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας διεπιστημονικής προσέγγισης για την αναβάθμιση της τρέχουσας διαχείρισης ασθενών με καρκίνο του μαστού με καρδιοτοξικότητα λόγω των χημειοθεραπειών. Το CardioCare στοχεύει στην παροχή ενός εξατομικευμένου σχεδίου φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού άνω των 60 ετών, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας, φορητούς αισθητήρες και βιοδείκτες, οι οποίοι αναμένεται να μετριάσουν την καρδιοτοξικότητα που πιθανών να προκύψει λόγω των χημειοθεραπειών, ελαχιστοποιώντας τη νοσηλεία και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου προσφέρει, για πρώτη φορά, σε ασθενείς με καρκίνο μαστού, τη δυνατότητα εξατομικευμένης φροντίδας και καρδιολογικής παρακολούθησης μέσω της χρήσης καινοτόμων μέσων τεχνολογίας και εξειδικευμένων ιατρικών διαγνωστικών διαδικασιών.

ετικέτες
μερίδιο